Terug naar het overzicht

Donatie van zanggroep Eigenwijs

Zanggroep "Eigenwijs" heeft besloten de groep op te heffen. Tijdens de opheffingsvergadering hebben de leden besloten dat het geld dat zij in kas hadden verdeeld kon worden over door de leden gekozen instanties of stichtingen.
De leden hebben er voor gekozen om de Voedselbank Bommelerwaard een bedrag van € 500,00 te schenken. Daar zijn we heel blij mee.
Het bedrag zal gebruikt worden om de voedselpakketten aan te vullen met prodeucten die niet of nauwelijks ontvangen van de aangesloten voedselleveranciers.


Onze trouwe sponsors Maken ons werk mogelijk
 • Landwinkel
 • EMTE Duijzer
 • BPPA
 • Rabobank Bommelerwaard
 • Den Eelder
 • De Plataan
 • Bakkerij van Horssen
 • Bakkerij Verba
 • Kaashandel Remijn
 • Quickly
 • Access Inovations
 • Van Osch
 • Bakker van Keulen