De Voedselbank

Preventiebeleid

Aannamebeleid Vrijwilligers

Voedselbank Bommelerwaard hanteert onderstaand aannamebeleid voor haar vrijwilligers. In het kort komt het erop neer dat we een goed beeld willen krijgen van de beoogde vrijwilliger die een functie binnen onze stichting/vereniging gaat vervullen.

Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we daarom de volgende stappen:

 • Het kennismakingsgesprek.
 • Indien van toepassing controle van diverse referenties.
 • Het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag).
 • Bekend maken met de bij ons geldende gedragscode/gedragsregels.
 • Uitreiken van de geldende gedragscode en gedragsregels.
 • Evaluatiegesprek na 3 maanden.


Het is nadrukkelijk de bedoeling door deze maatregelen te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen. We beogen met dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen onze stichting te ambiëren.
 
Gedragscode
De uiteindelijke gedragscode is een officieel document dat door zowel vrijwilligers als medewerkers moet worden ondertekend. Mocht er sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag, dan zullen we het ondertekende document als basis gebruiken om maatregelen te nemen. 

https://www.voedselbankennederland.nl/wp-content/uploads/2020/02/Onze-gezamenlijke-integriteit-30112019.pdf
 
Integriteit en vertrouwenspersonen

Integriteit
Integer handelen is voor de Voedselbank Bommelerwaard heel belangrijk. Wij krijgen immers in ons werk te maken met moeilijke keuzes en lastige situaties. Daarom hebben wij een aantal regels opgesteld die de integriteit van ons doen en laten moeten bevorderen. Deze regels zijn vastgelegd in een Integriteitscode die op 30 november 2019 door de Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland is vastgesteld. De code geldt voor alle voedselbanken, voor de regionale distributiecentra, voor de landelijke vereniging en voor enkele organisaties die nauw met ons zijn verbonden.

Vertrouwenspersonen Voedselbanken
Nederland heeft een aantal vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn beschikbaar voor vrijwilligers van:
De voedselbanken die lid zijn van Voedselbanken Nederland en die geen eigen vertrouwenspersoon hebben, zoals Voedselbank Bommelerwaard

De landelijke vereniging Voedselbanken Nederland
De met ons officieel verbonden organisaties; op dit moment zijn dat de Groente- en Fruitbrigade en de Stichting Regionaal Distributiecentrum Voedselbanken Fryslân.Een vrijwilliger kan de hulp van een vertrouwenspersoon inroepen als je te maken krijgt met pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer
Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. De landelijke vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht, tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

Kort samengevat
De vertrouwenspersoon:

 • Vangt je op en laat je je verhaal doen
 • Geeft advies en biedt hulp
 • Gaat na of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Begeleid je desgewenst, als je de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur van je organisatie.
 • Kan je doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
 • Bemiddelt niet in een arbeidsconflict.
 • Neemt het probleem niet van je over en gaat niet onderzoeken of uitzoeken wie er gelijk heeft. 

 
Maak kennis met onze vertrouwenspersonen
Jorie van den Heuvel. Zij werkt in het dagelijks leven als coach en als extern vertrouwenspersoon voor een aantal organisaties. Mail haar op Jorie.van.den.Heuvel@voedselbankennederland.nl Klik hier voor meer informatie over Jorie.
Lisette Overduin- Jansen. Zij werkt in het dagelijks leven als vertrouwenspersoon bij een grote gemeente en als life- en loopbaancoach.  Haar e-mailadres is lisette.overduin-jansen@voedselbankennederland.nl
Helen Verhaar-Alink. Zij werkt in het dagelijks leven als HR-adviseur vanuit een bedrijf voor een aantal organisaties. Bij een van die klanten is zij ook vertrouwenspersoon. Haar e-mailadres is helen.verhaar@voedselbankennederland.nl 
Wij vinden het erg belangrijk dat onze vrijwilligers zich veilig voelen op de werkvloer. Daarom doen wij er als organisatie alles aan om ongewenst gedrag te voorkomen.

Verklaring over gedrag (VOG)
Alle bestuursleden/coördinatoren en intakers (screeners) hebben een positieve VOG verkregen.
Deze is drie jaar geldig en zal op tijd worden vernieuwd.

Geheimhoudingsverklaring vrijwilligers
Elke vrijwilliger heeft de geheimhoudingsverklaring ingevuld en ondertekend.

Tekst:
Hiermee verklaar ik dat ik werk als vrijwilliger bij Voedselbank Bommelerwaard, gevestigd in Zaltbommel,
Dat ik mij zal houden aan de bepalingen van de Integriteitscode van Voedselbanken Nederland (is bijgevoegd);
Dat ik geheimhouding in acht zal nemen over alles wat ik over de organisatie en de klanten / leveranciers / overige relaties te weten ben gekomen. Het gaat hierbij om informatie waarvan ik als vrijwilliger het vertrouwelijke karakter ken of redelijkerwijs kan vermoeden. 


In ieder geval betreft het:

 • De persoonsgegevens van klanten en hun persoonlijke situatie.
 • De namen en producten van leveranciers die ons gratis voedsel leveren (voor zover zij dat wensen) en alle eventuele problemen zoals terugroepacties e.d.
 • De persoonsgegevens van donateurs en de bedragen die zij doneren. 
 • Vertrouwelijk houden betekent dat ik er niet met anderen over praat, geen mails e.d. erover rondstuur en er ook niet met klanten/leveranciers/relaties/familie/vrienden en bekenden over spreek.

Bij overtreding van deze geheimhoudingsverklaring is het bestuur van Voedselbank Bommelerwaard gerechtigd te besluiten om het samenwerkingsverband op te zeggen. Ik zal met een dergelijk besluit instemmen.

Overtollig voedsel
Er is vastgelegd dat vrijwilligers van voedselbanken en distributiecentra uitsluitend overtollig voedsel met instemming van het bestuur of de verantwoordelijk coördinator mogen meenemen.
Over de betekenis van de term “overtollig voedsel” wordt overigens ook nog gesproken tijdens de ALV van 03 september 2022.
Zodra daar meer duidelijkheid over is zal dit hier worden weergegeven.

Arbobeleid Voedselbank Bommelerwaard
(in ontwikkeling)

Preventiebeleid - removal.ai c17a0758 f279 483d b91f 1c3d6770410f demo