De Voedselbank

Vrienden Voedselbank Bommelerwaard

De Stichting Vrienden van de Voedselbank Bommelerwaard is opgericht om de Voedselbank Bommelerwaard financieel te ondersteunen.

Doel
De stichting is in het leven geroepen om zich specifiek te richten op het werven van fondsen. Zodat de bestuurders en medewerkers van de Voedselbank zich volledig kunnen richten op de werving  van het voedsel en de distributie daarvan. De stichting vraagt bedrijven en particulieren om zich als vrienden/donateurs aan te melden, zodat het voortbestaan van de Voedselbank Bommelerwaard gewaarborgd blijft.

Vriend worden
Wie vriend van de Voedselbank wordt, door jaarlijks of maandelijks een vast bedrag over te maken, ontvangt regelmatig informatie over de gang van zaken bij de voedselbank. Download hier het aanmeldingsformulier.

Bekendheid
De bestuursleden van de vriendenstichting zijn graag bereid om een presentatie te verzorgen om op die manier bekendheid te geven aan het belangrijke werk van de Voedselbank. Een afspraak kunt u via de secretaris maken. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website www.vrienden-voedselbank-bommelerwaard.nl

Bestuur
Gerrit Amsing, Voorzitter
Wim van der Kooij, Penningmeester
Enid van de Zijden-Baars, Secretaris

Contact
Secretariaat  vvb.5300@gmail.com

Vrienden Voedselbank Bommelerwaard - removal.ai c17a0758 f279 483d b91f 1c3d6770410f demo

Wordt donateur

Wij zijn altijd op zoek naar sponsors, in de vorm van financiële steun of in de vorm van voedsel. Wij zien uw berichtje graag tegemoet als u ons kan en wil helpen!
 
Vrienden Voedselbank Bommelerwaard - favicon