De Voedselbank

Voor hulpverleners

Wilt u meteen naar het aanvraagformulier? Na aanklikken start de download 2024-juni-aanvraagformulier-def

Alleen hulpverlenende instanties kunnen aanvragen
Voedselhulp is symptoombestrijding: er is sprake van verborgen armoede en daar probeert de Voedselbank iets aan te doen. Vaak zijn er onderliggende problemen die vragen om een structurele oplossing die de Voedselbank niet kan bieden. Daarom willen we niet dat particulieren zelf een voedselpakket aanvragen, maar dat ze zich wenden tot professionele instanties en vrijwilligersorganisaties. Die kunnen een voedselpakket aanvragen en samen met de afnemers eventuele onderliggende problemen in kaart brengen en oplossingen zoeken.

Onze procedure
Niet iedereen die voedselsteun wil ontvangen, komt daarvoor ook in aanmerking. Op landelijk niveau zijn uniforme criteria voor toelating opgesteld. Aan de hand van deze criteria gaat u als hulpverlener of getraind vrijwilliger na of iemand volgens u in aanmerking komt en dient u de aanvraag in bij de Voedselbank. Een screener van de Voedselbank zal uw aanvraag beoordelen en vaststellen of de aanvraag wordt toegekend. Bij twijfel zal de screener voor nadere informatie eerst contact met u opnemen.

De Voedselbank toetst regelmatig om te zien of de voedselverstrekking nog nodig is. Daarom vragen wij u om op het aanvraagformulier aan te geven hoe lang u verwacht dat de voedselondersteuning nodig zal zijn. In eerste instantie kennen wij een aanvraag toe voor 13 weken, de volgende screening vindt plaats na opnieuw 13 weken, en daarna zal doorgaans om de 26 weken worden gescreend. De maximale termijn voor verstrekking is in principe drie jaar, omdat dat ook de termijn is die voor een schuldsaneringstraject wordt gehanteerd. In beginsel neemt de Voedselbank na de aanmelding door de hulpverlener het initiatief over. Wel zal de screener naar de verwijzer terugkoppelen wanneer dat nodig blijkt.

Aanmelding
U kunt het formulier alleen invullen als u over de gegevens beschikt van degene voor wie u ondersteuning aanvraagt. Die gegevens zal de screener van de Voedselbank ook nodig hebben bij het intakegesprek. U vindt hieronder een lijstje.
Download het aanvraagformulier. U vult de gegevens van uzelf en uw organisatie in. Verder alle gegevens die gevraagd worden over de afnemer: naam, adres etc., gezinssamenstelling, inkomsten en uitgaven.
In de “Bijlage voor hulpverleners” vindt u nadere informatie over welke bedragen als inkomsten en als uitgaven gelden en welke posten u niet hoeft te vermelden. Die bijlage kunt u hier downloaden. Als u het aanvraagformulier hebt ingevuld, kunt u zelf beoordelen of een aanvraag zinvol is of bij voorbaat al kansloos is.
Verzending: u kunt het aanvraagformulier opslaan op uw computer en dan als bijlage in een e-mailbericht aan ons opsturen. Het email adres is screener@voedselbb.nl

U kunt het ook per post naar ons opsturen.

De Voedselbank gaat ervan uit dat de verwijzer het aanvraagformulier zo goed mogelijk en naar waarheid invult.

Afspraak is afspraak: als de door u aangemelde cliënt wordt uitgenodigd voor een intakegesprek en niet op dat gesprek verschijnt, krijgt deze persoon één herkansing. Komt hij / zij ook niet bij de nieuwe afspraak, dan wordt hij / zij drie maanden uitgesloten en zal opnieuw moeten worden aangemeld. Hetzelfde geldt als iemand twee maal zonder bericht  zijn of haar pakket niet komt ophalen.
Wilt u uw cliënt van tevoren hier al op wijzen?

Welke gegevens hebben wij nodig?

  • Inkomensspecificatie (loon of uitkering)
  • Voorlopige teruggave van de belasting
  • Huur- en zorgtoeslag van de belastingdienst
  • Kosten energie en water
  • Gemeentelijke en lokale belasting BSR (als die niet is kwijtgescholden)
  • Polis ziektekostenverzekering
  • Kosten overige verzekeringen (niet voor huisdieren en autoverzekering wanneer er geen medische noodzaak is)
  • Bewijzen van schulden en aflossingen; eventuele schuldsaneringspapieren
  • Bankafschriften (aaneengesloten over 3 maanden)

Als er sprake is van budget- of inkomensbeheer of beschermingsbewind is een recent budgetoverzicht van de inkomensbeheerder of de bewindvoerder genoeg.

Voor hulpverleners - removal.ai c17a0758 f279 483d b91f 1c3d6770410f demo