De Voedselbank

De pakketten

Hoe worden de pakketten samengesteld?
De Voedselbank Bommelerwaard zamelt voedsel in bij lokale producenten en leveranciers van voedsel. Voedselbank Arnhem fungeert als regionaal distributiecentrum en is een van onze belangrijkste leveranciers.

Van winkeliers uit de Bommelerwaard ontvangen we wekelijks levensmiddelen. Daarnaast zijn er bedrijven die onregelmatig voedsel aanbieden. Dat kan van alles zijn: soms biedt een boer producten aan die seizoensgebonden zijn (bijvoorbeeld fruit), soms heeft een winkelier een restant voor ons van een partij over.

We proberen zo veel mogelijk verschillende producten in de pakketten te doen. We zijn daarbij afhankelijk van wat we aangeleverd krijgen, vanuit het regionale distributiecentrum Arnhem en van de winkeliers uit onze eigen omgeving.

Voedselpakket aanvragen?

Wilt u een voedselpakket voor uzelf of iemand in uw omgeving aanvragen? Heeft u te weinig geld om rond te komen? Misschien komt u dan in aanmerking voor ondersteuning voor een wekelijks voedselpakket. U kunt deze niet zelf bij de Voedselbank aanvragen. Daarvoor moet u zich wenden tot een hulpverlenende instantie zoals bijvoorbeeld Het Algemeen Maatschappelijk Werk, De Sociale Dienst Bommelerwaard of Buurtzorg Jong.
Klik hier als u het overzicht wilt zien van instanties die u kunnen helpen.

Ook als u merkt dat iemand in uw omgeving tekort komt, kunt u het beste uw verzoek richten tot een medewerker van een hulpverlenende instantie.

De Pakketten - removal.ai c17a0758 f279 483d b91f 1c3d6770410f demo